loader image

برای اندازه گیری چرخش سازه از ابزار چرخش سنج در سازه های ژئوتکنیکی استفاده می شود. چرخش سنج ها بصورت دائم بر روی سطح سازه نصب می شوند. این ابزار به دو صورت دستی و مرکزی قابل قرائت و برداشت است. چرخش سنج ساخته شده بوسیله شرکت فلورد توانایی قرائت در یک و دو جهت را داراست. چرخش سنج بازویی، برای اندازه گیری جابجایی در جهت زاویه ای طراحی شده و برای کنترل کردن پاندول ها در کنار آن ها بسیار پرکاربرد است. چرخش سنج شامل سنسور الکتریکی بسیار دقیق است که در داخل یک محفظه آب بند قرار گرفته و در اشکال مختلف برای کابردهای مختلف طراحی و بکار برده می شود

شیب سنج
کرنش سنج
keyboard_arrow_up