loader image

درزسنج ها برای مانیتورینگ جابجایی ها در دو یا سه جهت مورد استفاده قرار میگیرد که در سازه ها، تونل ها ، سگمنت ها و سدها کاربرد دارند.درسنج دو بعدی با مانیتورینگ رشد درزه ها در دو جهت x , y   برای ساختمانها مناسب است .درزسنج سه بعدی علاوه بر راستاهای x , y  رشد درزها را در راستای سومz که در پروژه های سد و تونل اهمیت دارد را بررسی میکند.درزسنج بطور معمول برای مانیتورینگ ترک های کششی و همچنین ترک های موجود در بتن یا سازه های تحت کشش استفاده میشود.مشاهدات شکست در سطح سنگ می تواند برخی اطلاعات مفید و ضروری درباره رفتار سنگ در عمق های بیشتر ارائه دهد.

انواع درزسنج :

درزسنج مکانیکی: این نوع درزسنج مناسب زمانی است که دسترسی به دستگاه وجود دارد. همچنین نیازی نیست که اطلاعات بطور مرتب خوانده شوند.

درزسنج الکتریکی : دسترسی آسان به اطلاعات با استفاده از اتصالات الکترونیکی، باعث میشود در هر وضعیتی با توجه به شرایط موجود از درزسنج الکتریکی با وضوح و دقت بال استفاده شود.

فلومتر التراسونیک همراه با دو سنسور
تغییر شکل سنج گمانه
keyboard_arrow_up