loader image

روش زیر برای آزمایش های سه محوری فشاری به شرح زیر انجام شد:
1.سطوح المان های باربری صفحات بالا و پایین و نمونه آزمایش تمیز شده و نمونه آزمایش پس از آماده سازی و ژاکت شدن به منظور عدم نفوذ سیال جانبی به نمونه، روی المان پایین قرار می گیرد. ممکن است یک بار محوری کوچک ، تقریباً 100 نیوتن ، با استفاده از دستگاه بارگیری بر روی نمونه اعمال شود تا المان های باربری دستگاه به طور مناسب بر روی نمونه بنشیند.
2.بارهای محوری، جانبی و فشار منفذی به طور یکنواخت و بدون ضربه توسط سیستم سروو کنترل به مقدار تعیین شده آغاز آزمایش به نمونه وارد می شود. پس از اندازه گیری امواج اولتراسونیک در این سطح تنش، بار محوری را بطور مداوم و بدون ضربه توسط سیستم سرووکنترل، با نرخ کرنش ثابت ۰.۵ میکرون بر ثانیه وارد شده ، تا زمانی که بار ثابت شده و یا کاهش یابد و یا مقدار کرنش از پیش تعیین شده حاصل شود. در طول آزمایش ، نیرو-جابجایی ثبت می شود.

آزمون مدول بالک
آزمون های فشاری سه محوره
keyboard_arrow_up