کوردیسکوپ (Coordiscope)

کوردیسکوپ

کوردیسکوپ‌ها ابزار اپتیکال قابل حملی هستند که برای اندازه‌گیری حرکات سیستم‌های پاندول مستقیم و معکوس در محورهای مختصات X و Y استفاده می‌شوند. از پاندول‌ها برای اندازه‌گیری تغییرشکل‌های دقیق با دامنه کم در سازه‌های مرتفع مانند سدهای بتنی، ساختمان­‌ها و برج‌­ها استفاده می‌گردد.

Product Serial

FIP-OTC

Model

PE300

Parameter

Condition

Value

Sensor type

۵۰۰۰ Pixel CCD Linear

Measuring system

contactless

Measurement area

X-axis:   ۷۰mm

Y-axis:   ۷۰mm

Resolution

۰٫۰۲ mm

Total accuracy

X-axis: 0.1mm

Y-axis: 0.1mm

Repeatability

X-axis: ±۰٫۰۵mm

Y-axis: ±۰٫۰۵mm

Characteristic

Supply voltage

±۱۵ VDC

Storage temperature

-۳۰  ……+۸۰

°C

Operating temperature

-۱۰  …….+۵۵

°C

Lens

Zenit  ۵۸mm

Communication interface

RS485

Logger and Display

Compatible with RUD600,RUD400 ,Centeral Readout units

کشیدگی‌سنجمانومتر