پیزومتر الکتریکی (Piezometer)

۵

پیزومترها ابزارهای اندازه‌گیری فشار آب در سنگ، خاک یا بتن هستند. به‌طور کلی مطالعه فشار آب منفذی با دو هدف صورت می‌گیرد:

  1. وجود آب در حفرات خاک و سنگ، ظرفیت باربری و مقاومت آن را کاهش می‌دهد. این اثر به ویژه در فشارهای بالای آب منفذی که در نهایت موجب گسیختگی کامل می‌گردد، قابل توجه است .
  2. تعیین الگوی جریان آب در خاک، سنگ و پی سدها و نیز تعیین خط فراتیک (Phreatic line).

این ابزار بطور معمول برای اندازه‌­گیری سطح آب و فشار منفذی در محیط­‌ها و شرایط مختلف استفاده می‌­شود. نوعی از آن­‌ها قادر به اندازه‌­گیری فشار آب نیز است. سنسورها از نوع پیزوالکتریک می­‌باشند که مطابق با نوع و الزامات پروژه بهترین تناسب با محیط آرتزین و مرطوب را دارند.

از جمله کاربردهای متنوع این ابزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تعیین فشار آب در محاسبات پایداری شیب
  • کنترل کارایی سدهای خاکی
  • کنترل کارایی سیستم‌های زهکشی
  • تعیین سطح آب زیرزمینی
  • اندازه‌گیری فشار آب منفذی در سدهای خاکی

مشخصات فنی:

مشخصات پیزومتر مدل  SKR-FPi-5400-CF

Model SKR-FPi-5400-CF
Standard range

۱۰۰,۲۵۰,۴۰۰,۶۰۰ KPa

۱,۲٫۵,۶,۱۰,۲۵,۶۰ MPa

Overall Length ۲۰۰ mm
Resolution ۰٫۰۲۵% F.S. (minimum)
Accuracy F.S. ±۰٫۱%
Temp. -۲۰ºC to +80ºc