سطح آب سنج (Water Level  Indicator)

سطح آب سنج

چاه مشاهده‌­ای برای اندازه‌­گیری تراز سطح متوسط آب در زون­‌های متفاوت در طول گمانه در موقعیت پی و تکیه­‌گاه­‌های سد بکار گرفته و نصب می­‌گردد. لوله نصب شده در گمانه را شیاردار کرده و دور لوله ژئوتکستال بسته و ماسه می‌ریزند تا آب به راحتی به داخل لوله هدایت شده و با استفاده از دستگاه تراز آب­‌سنج، سطح آب تعیین می­‌شود.

Product Serial

FIP-WLM

Model

PI200

CABLE

Type

tempered steel tape with Polyethylene  jacket

Lenghts

۱۵۰ m

Graduation

Every 10 millimeter

Colour

black

Width

۹ mm

PROBE

Diameter

۲۱ mm

Length

۱۴۰ mm

Material

Stainless steel and ABS

BATTERY

Type

۹ V DC disposal

دیتالاگرفشارسنج