ثبات تزریق (Grout Reporter)

ثبات­‌های تزریق ابزار ویژه‌­ای هستند که می­‌توانند بر دبی و فشار تزریق در پروسه بهبود شرایط زمین نظارت داشته باشند. ثبات­‌های Folowrd با توجه به شرایط زمین پروژه، طراحی شده و می­‌توانند هر پارامتری را با نرم‌­افزار ویژه Folowrd مانیتور کنند.

از کاربردهای این دستگاه می­توان به مانیتور پارامترهای زیر اشاره کرد:

    • دبی دوغابثبات تزریق
    • فشار تزریق
    • شماره GIN
    • زمان

این ثبات بر روی خط تزریق نصب می‌­شود و هر ثانیه اطلاعات مهمی از تزریق به اپراتور ارسال می­‌کند و بدین ترتیب اجازه می‌­دهد اپراتور کنترل بیشتری بر کل پروسه تزریق داشته باشد. این دستگاه هزینه‌­های نظارتی را کاهش داده، کیفیت فرآیند تزریق را افزایش و مجموع کل هزینه‌­های تزریق را کاهش می‌دهد.

ELECTRICAL SENSORS

RANGE DESCRIPTION
۱۱۰-۲۴۰v AC/24v DC Power Supply
۰ to 60 bar/ 0 to 100 bar ±۱% FS Pressure Range
۰ to 100 Lit/Min ±۱% FS Flow Range
-۳۰ºC to +80ºC Temp Range
۵۰۰۰V Input Isolation
۲/۴/۸/۱۶۰ M bit Ram Capacity
۴۳۰/۹۰۰ MHz Wireless Modem
۵۰M Extendable up to 2 km Wireless Range
نیروسنجدرزه‌سنج