ترمومتر(Thermometer)

۳

دماسنج‌­ها دارای دو نوع ترمومتر و ترموکوپل هستند که ترمومتر برای اندازه­‌گیری دما در بازه طولانی مدت و ترموکوپل برای بازه کوتاه مدت کاربرد دارند. برای تعیین توزیع دما در سدهای بتنی، دماسنج‌­ها طبق الگوی شبکه‌­ای در موقعیت­‌های مختلف نصب و رفتارنگاری می­‌شوند.

تغییرات دما باعث تغییرات حجم بتن شده و موجب تنش و کرنش مضاعف می­‌شود. در نتیجه ابزار دماسنج برای تعیین تنش و کرنش حاصل از تغییرات دما بسیار مفید است. ابزار دماسنج در هنگام ساخت سد برای کنترل سیستم خنک‌کننده بتن نیز استفاده می­‌شود. استفاده گسترده آن، در مطالعه تاریخچه حرارت هیدراسیون است و توزیع و تشکیل ترک­‌های دمایی را در بتن­‌ریزی ارزیابی و شناسایی می­‌کند.

Tamb = 25 °C; in liquid; unless otherwise specified.

Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
R25 sensor resistance Isen(cont) = 1 mA
۱۹۶۰ ۲۰۴۰
TC temperature coefficient ۰٫۷۹ %/K
R100/R25 resistance ratio Tamb = 100 °C and 25 °C ۱٫۶۷۶ ۱٫۶۹۶ ۱٫۷۱۶
R-55/R25 resistance ratio Tamb = -55 °C and 25 °C ۰٫۴۸۰ ۰٫۴۹۰ ۰٫۵۰۰
∆R25 drift of sensor resistance at 25 °C ۱۰۰۰۰ h continuous operation; Tamb = 150 °C ۳٫۲
τth thermal time constant in still air [1] ۳۰ s
in still liquid ۵ s
in flowing liquid ۳ s
Tamb ambient temperature -۵۵ +۱۵۰ °C
Logger CompatiblewithRUD600,RUD400 ,Central Readout units

[۱] The thermal time constant is the time taken for the sensor to reach 63.2 % of the total temperature difference. For example, if a sensor with a temperature of 25 °C is moved to an environment with an ambient temperature of 100 °C, the time for the sensor to reach a temperature of 72.4 °C is the thermal time constant.

تغییرشکل سنج گمانه