آزمایش مقاومت فشاری تک محوره

آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوره سنگ

Uniaxial compressive strength, and Elastic constants

 

مقاومت فشاری تک محوری سنگ از پرکاربرد پارامترهای مکانیکی سنگ است که در طراحی‌­ها بیشتر از سایر پارامترها استفاده می‌شود. مقادیر مقاومت فشاری تک محوره با استفاده از آزمایش‌های برجا یا آزمایش­‌های آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای رایج  ISRM یا ASTM تعیین می‌­شود.

 

 

قابلیت دستگاه آزمون مقاومت فشاری تک محوره:

  • استفاده از سیستم سرووکنترلآزمایش مقاومت فشاری تک محوره
  • بیشترین نیروی اعمالی ۵۰۰ تن
  • مجهز به سیستم ثبت داده
  • نرخ کرنش محوری براساس استاندارد ISRM

 

آزمایش شکست هیدرولیکیآزمایش مقاومت فشاری سه محوره (تک مرحله_چند مرحله)