آزمایش شکست هیدرولیکی

Hydraulic Fracturing Test

آزمایش شکست هیدرولیکی

 

آزمایش شکست هیدرولیک بر روی مغزه­‌ها با قطر ۵۴-۳۷ میلیمتر و طول تقریبی ۷۵-۶۵ میلیمتر، با سوراخ داخلی به قطر ۴ میلیمتر جهت تزریق سیال انجام می‌­شود. نمونه تحت فشار سه محوره­ای که فشار محوری آن ۱۰ درصد بیشتر از فشار محصورکننده می‌باشد، قرار می­‌گیرد. سوراخ محوری با سرعت تزریق ثابت  cc/s0.015 تحت فشار قرار می­‌گیرد تا زمانی که شکست هیدرولیکی در سنگ اتفاق بیافتد. مقادیر تنش محوری و فشار محصورکننده بوسیله سیستم جمع‌­آوری داده‌­ها ثبت می­‌شود.

آزمایش شکست هیدرولیکی

آزمایش خزش تک محوره و سه محورهآزمایش مقاومت فشاری تک محوره