آزمایش تعیین سرعت امواج صوت در سنگ

Ultrasonic Test

 

از تست التراسونیک به عنوان روشی برای تعیین سرعت انتشار امواج P و S در نمونه­‌های آزمایشگاهی سنگی استفاده می­‌شود. در این روش امواج فراصوت با فرکانس بالا و با دامنه کم به داخل نمونه فرستاده می‌شوند نمونه‌­ها می­‌توانند در اشکال مختلف بلوک­‌های مستطیلی، مغزه­‌های استوانه‌­ای یا حتی کروی باشند. این آزمون براساس روش پیشنهادی ISRM یا استاندارد ASTM D2848 انجام می­‌شود.

 

آزمایش سرعت امواج صوت در سنگ آزمایش سرعت امواج صوت در سنگ

آزمایش کشش برزیلیآزمایش خواص فیزیکی سنگ