آزمایش خزش تک محوره و سه محوره

CREEP TEST

 

آزمایش خزش تک محوره و سه محورهتجهیزات مورد نیاز برای این آزمون عبارتند از:

  • دستگاه بارگذاری برای اعمال و کنترل بار محوری
  • سلول سه محوره (شامل سلول سه محوره برای اعمال فشار محصورکننده به نمونه، صفحات کروی، غشاء انعطاف­‌پذیر برای جلوگیری از نفوذ سیال به داخل نمونه و…)
  • دستگاه اعمال فشار محصورکننده
  • تجهیزات اندازه‌­گیری و ثبت بار، فشار و جابجایی­‌ها

 

قابلیت سیستم آزمایش خزش سه محوره:

  • بیشترین نیروی اعمالی ۵۰۰ تن
  • بیشترین فشار محصورکننده ۸۰ مگاپاسکال
  • مجهز به سیستم ثبت داده

 

آزمایش خزش تک محوره و سه محوره آزمایش خزش تک محوره و سه محوره

آزمایش شکست هیدرولیکی